Wat is beschermingsbewindvoering?

Op het moment dat iemand (tijdelijk) niet goed voor zijn financiën kan zorgen en geen enkele oplossing meer kan vinden, dan kan het zijn dat beschermingsbewindvoering nodig is. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een verslaving, verstandelijke en/of lichamelijke beperking, psychiatrische problemen of problematische schulden

Beschermingsbewind is een maatregel die wordt uitgesproken door de kantonrechter. Het doel van de maatregel is het beschermen van de financiële belangen van de persoon die onder bewind staat

Als je onder bewind staat mag je niet meer zelf beslissen over je financiële goederen en vermogen, maar je blijft wel handelingsbekwaam. De bewindvoerder beslist, zo mogelijk in overleg, over je financiële goederen en vermogen

De taken van een bewindvoerder

Openen van een beheer en/of leefgeld rekening

Aanvragen van toeslagen en voorzieningen die van toepassing zijn

Communicatie met de organisaties i.v.m. onder bewindstelling

Een boedelbeschrijving opstellen

Inschrijving in het bewindvoeringsregister

Opstellen budgetplan

Een overzicht maken van alle schulden

Betalen van de rekeningen

Communicatie met schuldeisers en bij kleine schulden een betalingsregeling

Aanvragen van het traject schuldhulpverlening bij problematische schulden

Zorg dragen voor belastingaangifte in box 1